Řízení lidských zdrojů v Policii České republiky – změna přístupu

Přednáška

Příspěvek představuje novou strategii řízení lidských zdrojů Policie ČR. V jaké situaci se nyní Policie ČR v oblasti řízení lidských zdrojů nachází? Jakým způsobem se jí dotýká současná situace na pracovním trhu? Co chce Policie ČR udělat, aby měla efektivnější řízení lidských zdrojů? Nová strategie řízení lidských zdrojů Policie ČR vychází z požadavku na jednoduchost a srozumitelnost popisu stavu a jeho příčin, stejně jako samotného řízení lidských zdrojů a jeho hlavních procesů. Při formulaci cílů klade důraz na možnost jejich sdílení mezi managementem Policie ČR, resortu Ministerstva vnitra a samotných policistů, ale i široké veřejnosti – příjemce služeb Policie ČR.

Přednášející