Employer brand - jak oslovit i nastupující generace

Přednáška

Mladí lidé generace Y a Z očekávají od zaměstnavatelů něco jiného než byli manageři dlouhá léta zvyklí. V příspěvku se podíváme na očekávání a motivaci mladých lidí, na to, jak hledají práci, podle čeho si vybírají zaměstnavatele a také na to, co je motivuje, aby odváděli co nejlepší výkony a byli po nějakou dobu loajální. Představíme nejen výsledky Ipsos výzkumů, ale i konkrétní výpovědi zástupců mladé generace. A ukážeme, co vše jsme museli udělat, abychom za poslední dva roky získali do Ipsosu více než 150 mladých lidí.

Přednášející