CSR jako nástroj budování značky

Přednáška

Společenská odpovědnost firem představuje nejen příležitost ke zlepšení sociálních či environmentálních poměrů regionu, ale je i účinným nástrojem pro zlepšování veřejného obrazu instituce a efektivní podporu PR aktivit. Příspěvek vyzdvihuje význam CSR v kontextu rozvoje identity společnosti a její reputace. Formou případové studie zmiňuje možnosti zapojení CSR projektů do výukového procesu vysoké školy, jejich potenciál v oblasti marketingové komunikace či poukazuje na přínos CSR projektů při budování nových partnerství.

Přednášející